LOGIN | JOIN | CONTACT US
Information
Notice/News
Seminar/Education
Q&A
Webzine

HOME > Information > Seminar/Education
Index
Subject
Count
Plan
1128  Rasul Shafikov 교수 초청 강연 (수학과) 236 15.05.07~15.05.07
1127  [일반] 한국언론학회 학술대회 개최 안내(5/15~16) 278 15.05.15~15.05.16
1126  [기계공학과]위대현 교수(이화여자대학교 환경공학과) 정기세미나 401 15.05.08~15.05.08
1125  [화학과] 이효철 교수(KAIST 화학과) 초청세미나 396 15.05.08~15.05.08
1124  [산경과]특별세미나,고찬교수(서울과기대) 262 15.05.08~15.05.08
1123  2015 PMI Workshop 311 15.05.08~15.05.08
1122  2015-1학기 8차 신소재공학과 정기세미나_윤명한교수(GIST) 229 15.05.06~15.05.06
1121  [산경과]정기세미나,정인준교수(대구대학교 경영학과) 295 15.05.06~15.05.06
1120  제26회 산학연 체육대회 안내/26th Annual POSTECH-POSCO-RIST Athletic Games 321 15.05.30~15.05.30
1119  [CiTE] 창의세미나 안내 (한진우 박사/NASA Ames Research Center) 182 15.05.06~15.05.06
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
           
경상북도 포항시 남구 지곡로127번길 50 포항공과대학교 기술지원센터 T:054-279-2793, F:054-279-3659
Copyright(c) Allright Reserved. 개인정보보호관리책임자 : 권혁상..
개인정보취급방침 | 회원이용약관
[임시 개발영역 보기]